WEDSTRIJDREGLEMENT

ARCHITECTUURPRIJS KORTRIJK – erfgoed, renovatie, nieuwbouw

De Architectuurprijs Kortrijk wil periodiek de kwaliteitsvolle gerealiseerde ruimtelijke projecten van de stad onder de aandacht brengen. In 2022 komen kleinschalige waardevolle erfgoedpanden die een nieuw leven kregen alsook kleinschalige kwalitatieve renovatie- en nieuwbouwprojecten in aanmerking.

Wie zijn de partners ?

Deze prijs wordt uitgereikt door AK (Architectuur Kortrijk) en ABEKO (Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk) in samenwerking met de stad Kortrijk.

AK (vroeger Kortrijk Heritage) reikte reeds drie keer een prijs uit in 2013, 2016 en 2019 en publiceerde twee boeken (10 Kortrijkse fabriekswoningen en Gedurfde stadwoningen in Kortrijk). 

ABEKO zet zich sinds 2014 actief in voor het behoud en de herwaardering van waardevol bouwkundig erfgoed in de stad en organiseerde in 2019 een Erfgoedprijs onder de naam ‘het Gulden Pand’.

In de toekomst willen AK en de ABEKO samenwerken rond één prijs onder de naam ‘Architectuurprijs Kortrijk’ met als onderschrift: ‘erfgoed – renovatie – nieuwbouw’.

Welke projecten komen in aanmerking ?

 • De projecten moeten gelegen zijn op het grondgebied van de stad Kortrijk (Groot-Kortrijk).
 • Voor 2022 richt de architectuurprijs zich op gebouwen van privépersonen of vennootschappen voor eigen gebruik.
  De precieze inhoud van de wedstrijd kan wijzigen in de loop van de jaren.
 • De projecten moeten voorlopig of definitief opgeleverd zijn tussen 1 januari 2013 en 30 mei 2022

Hoe neem je deel?

 • Zowel eigenaars als architecten kunnen één of meerdere projecten indienen voor 1 juni 2022.
 • Het dossier omvat volgende elementen (zie ook inschrijvingsformulier)
 • Naam, adres, telefoonnummer en email van eigenaar en architect
 • De bouwplannen op A3
 • 20 foto’s, zowel overzichts- als detailfoto’s
 • Een toelichtingsnota van 400 tot 500 woorden, met beschrijving van het project en van de architectuurkwaliteiten. Ook de wijze waarop het project inspeelt op de specifieke context dient aan bod te komen.
 • Het gezamenlijk akkoord van eigenaar en architecten om samen deel te nemen aan de architectuurprijs
 • De projecten worden digitaal ingediend ten laatste op 1 juni 2022 via het e-mailadres info@architectuurprijskortrijk.be ” (kan via WeTransfer).

   Selectie van de genomineerden en laureaten

   Stap 1. De ingediende projecten worden eerst beoordeeld op hun volledigheid.

   Stap 2. Uit de projecten selecteert een beoordelingscommissie, bestaande uit 3 leden voorgedragen door AK en 3 leden voorgedragen door de ABEKO maximaal 10 projecten voor de shortlist. Dit zijn de genomineerde projecten.

   Stap 3. De genomineerde projecten komen in aanmerking voor twee prijzen: de prijs van de vakjury en de publieksprijs.

   • Een professionele jury bekroont, uit de lijst genomineerde projecten, één (of meerdere) laureaten die de prijs van de vakjury zal (zullen) ontvangen. De vakjury houdt zich het recht voor meerdere laureaten of geen enkele kandidaat te kiezen.

   De vakjury bestaat uit professionelen en wordt voorgezeten door Bram Aerts, zaakvoerder van TRANS architectuur stedenbouw en lesgever. 

   • Het publiek kiest uit de lijst genomineerde projecten één laureaat die de publieksprijs ontvangt. Hiervoor wordt op een openbare plaats gedurende een maand een tentoonstelling georganiseerd waar het ruime publiek de projecten van de genomineerden kan inkijken. De genomineerde projecten kunnen ook online bekeken worden. Iedereen kan zowel op de tentoonstelling als online  één en slechts één stem uitbrengen.

   Het is voor de leden van de beoordelingscommissie en van de vakjury verboden zelf deel te nemen aan de architectuurprijs.

   Selectiecriteria 

   Door de beoordelingscommissie en de vakjury worden volgende selectiecriteria gehanteerd : 

   – De inpassing in de ruimtelijke context 

   – De architecturale kwaliteit van het project

   – Aandacht voor duurzaamheid en circulariteit

   – Bij erfgoedprojecten: respect voor de erfgoedwaarden en erfgoedelementen 

   Prijsuitreiking

   De prijsuitreiking van zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury vindt plaats op 20 oktober 2022 in de vooravond. Na de prijsuitreiking geeft Tom Aerts, voorzitter van de vakjury, een voordracht georganiseerd door Archipel.

   Globaal tijdschema

   • 01 april 2022 publiceren oproep
   • 05 juni laatste dag indienen projecten
   • Week van 20 juni selectie van de genomineerden
   • 27 juni – 31 juli fotoreportages van de genomineerde projecten
   • 1-30 September tentoonstelling genomineerde projecten
   • 20 oktober jurering
                          uitreiking professionele prijs
                          uitreiking publieksprijs
                          publicatie brochure met genomineerden en prijswinnaar(s)

   De prijs

    Er is geen prijzengeld verbonden aan de wedstrijd, maar de initiatiefnemers zullen met alle mogelijke middelen ruchtbaarheid geven aan de genomineerde projecten en de laureaat;

    • Tentoonstelling van de genomineerde projecten
    • Een publicatie met een overzicht van de genomineerde projecten
    • Prijsuitreiking op 20 oktober (in samenwerking met Archipel)
    • Media-aandacht voor prijs
    • Publicatie van de prijs op diverse websites 
    • Een architectuur-fietstocht langs de genomineerde projecten
    • Persconferentie 

    Daarnaast wordt een verrassingsprijs toegekend aan de laureaat bekroond door de vakjury. 

    Engagement 

    Bij selectie tot genomineerde van de shortlist wordt aan de eigenaar en architect gevraagd om akkoord te gaan met 

    • de opmaak van een fotoreportage tussen 27 juni en 18 juli 2022
    • de publicatie van deze foto’s 
    • het ontvangen van de leden van de vakjury bij een verkennend bezoek in september/oktober 2022
    • hun aanwezigheid op de persconferentie en de prijsuitreiking op 20 oktober 2022
    • het ontvangen van de deelnemers aan een architectuur-fietstocht